فهرست مقالات
 • انواع استراتژی ها در مدیریت دانش
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۶:۳۶

  انواع استراتژی ها در مدیریت دانش

  دانش با افرادی که در توسعه آن نقش داشته اند گره خورده است و افراد در ارتباط با یکدیگر از آن اطلاعات نیز سهم می برند

 • مدیریت دانش
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۶:۲۹

  مدیریت دانش

  مدیریت دانش به ایجاد توان از طریق دانش می پردازد. آموزش تنها یک فرآیند واکنش پذیر نیست که از دانش و تجارب گذشته استفاده نماید،

 • دانش
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۶:۲۶

  دانش

  ارتباط میان داده، اطلاعات و دانش، دوطرفه و برگشت پذیر است و تبدیل این سه مفهوم به یکدیگر، به میزان سازماندهی و تفسیر آنها بستگی دارد.

 • روحیه نوگرایی یا انعطاف پذیری
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۶:۲۲

  روحیه نوگرایی یا انعطاف پذیری

  کارآفرینی، فرایندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می شود و کارآفرین ، مسئول ایجاد ارزش از راه تشکیل یک مجموعه منحصر به فرد از منابع ...

 • کارآفرینان ، چه ویژگی هایی دارند؟
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۶:۱۹

  کارآفرینان ، چه ویژگی هایی دارند؟

  توانایی تشخیص اولویت ها : کارآفرین ، خوب می داند چه کاری ، چه موقع باید انجام شود و حاضر است بر سر آن با دیگران مبارزه کند.

 • کارآفرینی
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۶:۱۷

  کارآفرینی

  توانایی در به کارگیری عوامل تولید (نیروی کار ، سرمایه ، تکنولوژی و ...) از ویژگی های کارآفرینان است. آنها با استفاده از این عوامل و استفاده از ...

 • نکاتی برای نوآوری
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۳:۴۲

  نکاتی برای نوآوری

  برای رسیدن به خلق ایده های نوآورانه، رعایت بعضی از نکات، سبب تسهیل و تسریع روند نوآوری می شود که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 1. حساسیت درباره ...

 • راهکارهای ایجاد نوآوری
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۳:۳۹

  راهکارهای ایجاد نوآوری

  یکی از راه های روشن کردن این فرضیه ها، تمرین وادار کردن افراد به پیش بینی و پیش گویی کردن است که نوعی آزمایش در فکر به شمار می آید.

 • شرایط پرورش و نوآوری
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۳:۳۷

  شرایط پرورش و نوآوری

 • راه های پرورش نوآوران
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۳:۳۱

  راه های پرورش نوآوران

  انسان موجودی است که برای بقا و ادامه حیات، همواره نیازمند ایجاد اندیشه های نو و راه های تازه است. سیر و حرکت انسان در زمینه های گوناگون زندگی، به بعد ...

No Cache
Gt: 1.3578352928162
Qt: 1.2554929256439