فهرست مقالات
 • موانع فردی:
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۹:۱۸

  موانع فردی:

  یکی از موانع دیگر خلاقیت این است که افراد در چهارچوب و قالب مشخصی فکر و عمل می کنند و به جهات مختلف توجه ندارند که این مسئله باعث محدودیت فکری می ...

 • موانع خلاقیت
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۹:۱۷

  موانع خلاقیت

  ولین محدودیت عدم آگاهی است؛ زیرا هر اختراع به شرطی صورت می گیرد که راه به وسیله اختراعات دیگر باز شده باشد. اختراع و پذیرش آن با عادات فکرهای فرهنگ ...

 • نقش معلم در پرورش خلاقیت
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۹:۱۶

  نقش معلم در پرورش خلاقیت

  روش تدریس معلم از نکات قابل اهمیت در پرورش خلاقیت است. بنابراین روش تدریس او باید اکتشافی و فعال باشد؛ بدین معنی که روش هایی را به کار بندد که دانش ...

 • رشد و پرورش خلاقیت
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۹:۱۴

  رشد و پرورش خلاقیت

  در نظر گرفتن احساسات و عواطف نقش بسزایی در رشد و یا عدم رشد خلاقیت دارد. عواطف می تواند باعث شور و شوق بشود و یا در جنبه منفی عامل بازدارنده باشد.

 • محیط خلاّقِ خانواده - اختیار خطر کردن
  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۸

  محیط خلاّقِ خانواده - اختیار خطر کردن

  تربیت آزاد منشانه، تجربه تازه های زندگی، و گرایشِ قویِ فکری وسیع و گوناگونِ والدین موجب خلاقیت در کودکان می شود

 • محیط خلاّقِ خانواده - پایه های پویایی
  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۶

  محیط خلاّقِ خانواده - پایه های پویایی

  زمینه هایی خلاقیت زا و شکوفاگرانه؛ زمینه هایی همچون احترام زیاد، آزادی عمل برای کشف جهان اطراف، آزادی برای تصمیم گیری، استقلال عمل، وجود یک ارتباط ...

 • محیط خلاّقِ خانواده - بیداری ذهن
  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۴

  محیط خلاّقِ خانواده - بیداری ذهن

  دیدار با ذهنهای خلّاق (نوشته های خلّاق) ذهن را برای خلاق شدن و آشنایی با شیوه خلاقیت بیدار می کند و این بیداری، نوشته های زیبا به ارمغان می آورد.

 • محیط خلاّقِ خانواده - فرهنگ تشویق
  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۲

  محیط خلاّقِ خانواده - فرهنگ تشویق

  منظور از نقشمندی خانواده این است که نقش الگویی و الهام بخشی داشته باشد؛ «یعنی اگر پدر اهل کتاب خواندن و اهل مطالعه باشد، برادر و خواهر اهل خواندن ...

 • محیط خلاّقِ خانواده - هیجان انتخاب آزاد
  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۰

  محیط خلاّقِ خانواده - هیجان انتخاب آزاد

  اصولاً خلاقیت، در عین قاعده مندی، قاعده گریز است، دستور گریز است، وحشی است، جهشی و پیش بینی ناپذیر و ساختارشکن است و همین ناشناختگی آن هیجان انگیز و ...

 • محیط خلاّقِ خانواده - باند پرواز ذهن
  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۴۵

  محیط خلاّقِ خانواده - باند پرواز ذهن

  آری، تداوم فضای خلّاقانه خانواده کمک می کند تا نویسندگی به یک عادت نیکو تبدیل شود و استمرار آن آسان تر گردد.

No Cache
Gt: 1.5690533320109
Qt: 1.5809299945831