مشخصات سازمان

اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد

اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد
آدرس : مشهد - میدان امام حسین (ع) - خواجه ربیع 7 -بوستان بهار - سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد - طبقه 1+ اداره شوراهای اجتماعی محلات
تلفن : ۰۵۱۳۷۴۲۹۲۰۰
پست الکترونیک : mahallat.mashhad97@gmail.com
آدرس وب سایت : https://mahallat1.mashhad.ir
پیگیری