مشخصات سازمان

اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد

آدرس : مشهد - چهارراه دکترا - سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد - طبقه 2 - اتاق211 - اداره شوراهای اجتماعی محلات
تلفن : ۰۵۱-۳۱۲۹۷۳۳۶
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : https://mahallat1.mashhad.ir
پیگیری