فهرست مقاله های مقالات
 • مرزهای نوآوری نکته سوم
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۵:۰۳

  مرزهای نوآوری نکته سوم

  نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، ...

 • مرزهای نوآوری نکته دوم
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۵:۰۰

  مرزهای نوآوری نکته دوم

  نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، ...

 • مرزهای نوآوری نکته اول
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۴:۵۴

  مرزهای نوآوری نکته اول

  نوآوری و شکوفایی نامی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای سال جاری 1378ش برگزیدند. واژه نوآوری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است و در این زمینه، ...

 • تفاوت خلاقیت و نوآوری با ملاحظه مفاهیمی مثل تغییر و آفرینشگری
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۸:۲۰

  تفاوت خلاقیت و نوآوری با ملاحظه مفاهیمی مثل تغییر و آفرینشگری

  خلاقیت به معنای توانائی که ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست.

 • خلاقیت و نوآوری بخش دوم
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۸:۱۶

  خلاقیت و نوآوری بخش دوم

  تواناییهای فکری انسان را نمی توان در یک بعد خلاصه کسی و آن را هوش یا چیزی شبیه آن نامید

 • خلاقیت و نوآوری
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۸:۱۳

  خلاقیت و نوآوری

  خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است

 • خلاقیت چیست؟
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۸:۱۰

  خلاقیت چیست؟

  خلاقیت، مستلزم بهره گیری از نوع خاصی از جریان فکری است؛

 • تشکل ها و مشارکت اجتماعی
  ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۱:۴۴

  تشکل ها و مشارکت اجتماعی

  توسعه ملی در کشورها، بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته است

 • زندگی خلاق
  ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۰:۴۹

  زندگی خلاق

  نکته مهم این است که باید در برنامهریزی، خود را بهعنوان انسانی که در این جهان زندگی میکند در نظر بگیرید. هر روز عمر را به مفهوم واقعی کلمه، زندگی کنید ...

No Cache
Gt: 1.6649940808614
Qt: 1.7020115852356