فهرست مقاله های مقالات
 • اسلام و اهتمام به اوقات فراغت
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۰۰

  اسلام و اهتمام به اوقات فراغت

  پرداختن به استراحت و آسایش و لذت بردن از مواهب طبیعی در اوقات فراغت، از جمله نیازهای طبیعی و فطری انسان است.

 • اوقات فراغت
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۰:۵۹

  اوقات فراغت

  اوقات فراغت مجموعه ای از اشتغالات است که فرد کاملا به رضایت خاطر یا برای استراحت یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و ...

 • اوقات فراغت
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۰:۵۹

  اوقات فراغت

  اوقات فراغت مجموعه ای از اشتغالات است که فرد کاملا به رضایت خاطر یا برای استراحت یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و ...

 • بخند!!
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۰:۵۵

  بخند!!

  هر فردی درزندگی خود روزهایی را تجربه نموده که برایش خوشایند نبوده است. اما ناخرسندی مزمن می تواند سلامتی، شغل و روابط شما را تحت تاثیر قراردهد.

 • آغاز نیک
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۲۱:۴۵

  آغاز نیک

  آنچه که خداوند برای دیگران انجام داده، برای من نیز هم اکنون انجام خواهد داد و شاید بسیار بیش از آن را

 • هفت C
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۲۱:۴۲

  هفت C

  برقرار ساختن فرایند مستمر آموزش در زندگی از عوامل مهم موفقیت به شمار می آید . برنامه های آموزشی فراوانی به صورت رسمی و غیر رسمی و آزاد در اطراف ما ...

 • مزرعه ذهن
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۲۱:۳۹

  مزرعه ذهن

  برای تقویت این تحول و تغییر ذهنی نوع مطالعه، نوع معاشرت ها، اهداف و آغازها چهار راه موفقیت به شمار می آیند .

 • استعدادهای نهفته خود را کشف کنید
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۲۱:۱۶

  استعدادهای نهفته خود را کشف کنید

  سعی کنید همیشه به دنبال چیزهای جدید باشید . موضوعات جدید، علوم جدید و به طور کلی مفاهیم جدید موجب می شوند استعدادهای نهفته در شما بیدار گردد .

 • خلاقیت خود را افزایش دهید
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۲۱:۱۰

  خلاقیت خود را افزایش دهید

  هیچ وقت از اشتباه نترسید . انسان خلاق کسی است که از اشتباهات خود سود بسیار می برد .

 • موانع بیرونی
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۹:۲۰

  موانع بیرونی

  گر چه رعایت قوانین و مقررات برای هر فرد واجب است و موجب می شود نظم در جامعه حکمفرما باشد اما برخی مواقع عدم انعطاف در قوانین مانع رشد تفکر خلاق است. ...