دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۳۹ ۸۵
طبقه بندی: کرونا
چچ
آماده سازی و نوزیع بیش از ۳۰۰ بطری مایع ضد عفونی کننده

به همت شوراهای اجتماعی محلات منطقه نه و با مشارکت اصناف انجام شد ‌

آماده سازی و نوزیع بیش از ۳۰۰ بطری مایع ضد عفونی کننده

بیش از ۳۰۰ بطری مایع ضد عفونی کننده به همت اعضای شورای اجتماعی محلات آماده سازی و توزیع گردید

آماده سازی و نوزیع بیش از ۳۰۰ بطری مایع ضد عفونی کننده برای نصب و استقرار در ورودی فروشگاه ها ، میوه فروشی ها ، سوپر مارکت ها و ..... محلات منطقه ۹ برای استفاده شهروندان مراجعه کننده

فهرست طبقات