دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۵۰ ۱۶۰
طبقه بندی: کرونا
چچ
2KrZiNiy2YrYuSDZiCDYqNiz2KrZhyDYqNmG2K/ZiiDZvtmDINmH2KfZiiDYqNmH2K/Yp9i02KrZiiDYrNmH2Kog2YXZgtin2KjZhNmHINio2Kcg2YjZitix2YjYsyDZg9ix2YjZhtin

با همت اعضاء شورای اجتماعی محلات رقم خورد

توزیع و بسته بندی پک های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا

توزیع و بسته بندی پک های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا به همت اعضای شورای اجتماعی محلات

بسته بندی و توزیع 500 پک بهداشتی شامل: ژل ضدعفونی کننده، صابون مایع ، دستمال کاغذی، منچ و مارپله و دستکش با همت اعضاء شورای اجتماعی محلات ، لازم به ذکر است در ابتدا تمامی فضا جهت بسته بندی ضدعفونی شد و پس از انجام تمامی مراحل بهداشتی پک ها تهیه و در نهایت برای توزیع در محلات توسط اعضای شورا اجتماعی محلات منطقه آماده سازی ش ؛ محلات هدف : ایثار، طلاب ، تلگرد، پنجتن ، التیمور، شهید قربانی ، میثم

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات