دوشنبه, ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۵۰ ۷۷
طبقه بندی: کرونا
چچ
توزیع و بسته بندی پک های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا

با همت اعضاء شورای اجتماعی محلات رقم خورد

توزیع و بسته بندی پک های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا

توزیع و بسته بندی پک های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا به همت اعضای شورای اجتماعی محلات

بسته بندی و توزیع 500 پک بهداشتی شامل: ژل ضدعفونی کننده، صابون مایع ، دستمال کاغذی، منچ و مارپله و دستکش با همت اعضاء شورای اجتماعی محلات ، لازم به ذکر است در ابتدا تمامی فضا جهت بسته بندی ضدعفونی شد و پس از انجام تمامی مراحل بهداشتی پک ها تهیه و در نهایت برای توزیع در محلات توسط اعضای شورا اجتماعی محلات منطقه آماده سازی ش ؛ محلات هدف : ایثار، طلاب ، تلگرد، پنجتن ، التیمور، شهید قربانی ، میثم

فهرست طبقات