یکشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۲۱ ۱۰۱
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2YfYsSDZhdit2YTZhyDZhdmH2LHYqNin2YbZig==

هر محله مهربانی

پویش سراسری محله های مشهد مقدس برای آرادسازی زندانیان نیازمند غیر عمد

پویش مردمی هر محله مهربانی جهت آزاد سازی زندانیان نیازمند غیر عمد در مناطق 13 گانه شهرداری مشهد در حال اجراست شهروندان و خیرین محترم می توانند مبالغ مورد نظر خود را جهت مشارکت در این پویش به شماره کارت ملی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور 9329-9994-9918-6037 واریز کنند

آدرس : مشهد ، جنب زندان مرکزی ، شهید قانع 5 ، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور

تلفن تماس : 38946003

آدرس کوتاه شده: