یکشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰ ۸۵
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2LTZh9ixINmF2YfYsdio2KfZhtmK

شهر مهربانی

در ماه مهمانی خدا، رمضان الکریم، با شرکت در پویش‌های شهر مهربانی مرهمی می‌شویم برای زخم‌های یکدیگر، برای آنان که عزیزی از دست داده‌اند، برای آنها که به دلیل جرایم غیرعمد در زندان هستند و برای آنانی که فشارهای اقتصادی تاب و توان از ایشان گرفته است.

این پویش شامل سه برنامه "مرهمی بر سوگ تو " ، " هر محله مهربانی " و" چراغی بر افروز "می باشد که در مناطق 13 گانه شهرداری مشهد در حال اجراست.

آدرس کوتاه شده: