یکشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۳۸ ۱۹۵
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2YbZh9in2K/ZitmG2Ycg2YPYsdiv2YYg2YXYtNin2LHZg9iqINin2LIg2LPZhtmK2YYg2b7Yp9mK2YrZhiDYr9ixINi32LHYrSDCq9mH2YXZitin2LEg2YXYrdmE2YfCuw==

سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد خبرداد؛

نهادینه کردن مشارکت از سنین پایین در طرح «همیار محله»

سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: هدف از این طرح افزایش مشارکت و متمایل کردن شهروندان به مشارکت در امور اجتماعی و اعتلای توسعه شهر از سنین پایه است.

به گزارش روابط عمومی اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد ، رضا دانایی در خصوص طرح «همیار محله» اظهار کرد: این طرح به صورت پایلوت در مناطق 9 و 11 در حال اجرا است.
وی افزود: جامعه هدف این طرح، دانش آموزان منتخب شوراهای دانش آموزی مدارس مقطع دهم هستند که از طرف آموزش و پرورش به شورای اجتماعی محلات معرفی و سپس در ترکیب این شوراها افزوده خواهند شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: هدف از این طرح افزایش مشارکت و متمایل کردن شهروندان به مشارکت در امور اجتماعی و اعتلای توسعه شهر از سنین پایه است.
دانایی خاطرنشان کرد: این طرح یکسال به صورت پایلوت برگزار می شود و پس از بررسی و ارزیابی نتایج آن، این موضوع را در مناطق دیگر نیز تمدید خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: عمده هدف ما در این طرح، تقویت بسترهای مشارکت در سنین پاین تر است تا در آینده شاهد شهروندانی باشیم که مشارکت در آنان به صورت اساسی نهادینه شده و می توانند در بسیاری از موضوعات به صورت پخته حرکت کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: در این راستا تفاهم نامه ای میان شهرداری، سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد و آموزش و پرورش امضا شده است و اولین کارگاه آموزشی نیز برگزار شده است.

آدرس کوتاه شده: