سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۲۱:۴۰ ۱۶۳
طبقه بندی: محله ما
چچ
2KvYqNiqIDU02YfYstin2LEg2b7Ziti02YbZh9in2K8g2LTZh9ix2YjZhtiv2Yo=

رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد خبر داد

ثبت 54هزار پیشنهاد شهروندی

محمد محسن مصحفی : در تبصره22 بودجه مصوب شهرداری، 5درصد از سرجمع اعتبارات پروژه‌های عمرانی سالانه را به اجرای پروژه‌های پیشنهادی شهروندان تحت عنوان پروژه محله ما اختصاص داده شده است.

گوش مردم از حرف پر است و در حال حاضر فقط کار و عمل می‌خواهند؛ چه از دولت چه شهرداری یا هر مقام و ارگان دیگر. با این نگاه اجراشدن کوچک‌ترین کارها، آن هم با پیشنهاد خود شهروندان، شاید آخرین حلقه‌های امید برای جلب اعتماد و نظر مثبت مردم باشد.
در واقع خیلی پیش‌تر از آنکه هزاران میلیارد تومان از دارایی خود مردم در شهر هزینه شود، چه در زیرساخت‌های شهری و چه خدمات شهری، شاید بهترین کار، خواستن نظر و جلب مشارکت مردم بوده است. حالا اولین قدم با اجرای طرح «محله ما» برداشته شده و به گفته معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، شهروندمحوری در تبصره22 بودجه مصوب شهرداری، 5درصد از سرجمع اعتبارات پروژه‌های عمرانی سالانه را به اجرای پروژه‌های پیشنهادی شهروندان اختصاص داده است. این مهم در آلبوم بودجه امسال شهرداری نیز گنجانده شده است و آن‌طورکه محمدمحسن مصحفی در گفت‌وگو با خبرنگار ما از خروجی طرح محله ما تشریح می‌کند، از ابتدای سال جاری 64پروژه پیشنهادی مهم از این محل اعتبار گرفته‌اند. با توسعه طرح، قطعا در سال‌های آینده، درصد بیشتری از بودجه عمرانی به پیشنهادهای مردمی اختصاص خواهد یافت که این مسئله به میزان استقبال و مشارکت‌های شهروندان بستگی دارد.
او هدف از اجرای این طرح را تغییر در شیوه مدیریت شهر می‌داند و معتقد است: مشارکت یک‌شبه در مدیریت شهری رخ نخواهد داد؛ لذا باید با صبر و حوصله و با اجرای طرح‌هایی نظیر طرح محله ما شهروندان را قدم‌به‌قدم به دخالت در تصمیم‌‌گیری‌های شهری راغب کرد. برقراری «گفت‌وگو»، مبنای اجرای طرح محله ماست که بدون شک اثرات و پیامدهای آن، مدیریت شهر را به موازین مردم‌سالاری نزدیک‌تر می‌کند.
مصحفی تأکید می‌کند که با اجرای طرح محله ما، احساس تعلق شهروندان به شهر، مشارکت اجتماعی و از همه مهم‌تر امید و اعتماد آن‌ها به شهرشان افزایش خواهد یافت و درنهایت به‌جای اینکه برنامه‌ریزی‌ها از بالا به شهروندان ابلاغ شود، مردم، برنامه و انتظاراتشان را به شهرداری پیشنهاد می‌کنند.
آماری که رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از نتایج اجرای طرح محله ما تاکنون ارائه می‌دهد، نشان از استقبال مردم دارد. شهروندان 54هزار پیشنهاد را در طرح محله ما ثبت کرده‌اند. این پیشنهادها از 143محله‌ که طرح در آن‌ها اجرا شده، جمع‌آوری شده است.
302میلیارد ریال هم میزان بودجه‌ای است که به گفته مصحفی، تاکنون برای پروژه‌های پیشنهادی شهروندان در طرح محله ما اختصاص یافته و همچنان اجرای پروژه‌ها و در طرف دیگر، جمع‌آوری نظرهای مردمی و گفت‌وگو با شهروندان با قوت ادامه دارد.
سخن پایانی مصحفی درباره طرح محله ما این است که اگرچه همه‌ آنچه مردم در این طرح انتظار دارند، ممکن است محقق نشود، هرآنچه رخ می‌دهد، مطابق خواست مردم است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات