شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۱۷ ۵۵۷
طبقه بندی: محله ما
چچ
2KvYqNiqINmG2KfZhSDYr9ixINqG2YfYp9ix2YXZitmGINmB2LHYp9iu2YjYp9mGINm+2LHZiNqY2Ycg2YXYrdmE2Ycg2YXYpw==

ثبت نام در چهارمین فراخوان پروژه محله ما

ادامه فرآیند ثبت نام در چهارمین فراخوان پروژه محله ما

اکنون پس از مطالعه دستورعمل طرح محله ما و مطالعه دقیق فرایند ثبت نام، لازم است تا تمامی اعضای گروه «فرم ثبت نام» و «فرم روانشناختی» را تکمیل کنند.
* اگر موفق به تکمیل پرسشنامه های گوگل نشدید، میتوانید فایل word هر دو پرسشنامه را دانلود کنید.
پس از تکمیل فرم ها، لازم است طبق دستورعمل، مدارک لازم جمع آوری، نام گذاری و توسط سرپرست به ایمیل mahallat.mashhad97@gmail.com ارسال شود.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.974017461141
Qt: 1.734053850174