چهارشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۴۹ ۴۵
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
INix2YjYrdmKINiq2KfYstmHINiv2LEg2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTYp9iqINiv2YXZitiv2Ycg2YXZiuKAjNi02YjYrw==

رئیس‌ اداره ‌فرهنگی،‌ اجتماعی ‌شهرداری ‌منطقه 10:

روحی تازه در شورای اجتماعی محلات دمیده می‌شود

شورای اجتماعی محلات به عنوان نهادی مردمی برای ارتباط هر چه بهتر مردم و نمایندگان قشــرهای مختلف با مدیریت شهری ســال ها بود که فعالیت می کرد. با گذشت زمان به نظر رسید این نهاد از اهداف اصلی خود فاصله گرفته اســت، اما اهمیت شورای اجتماعی محلات، شــورای اسلامی پنجم شهر مشــهد را بر آن داشت تا سنگ بزرگی که ســال ها در این راه بود، بردارد و آیین نامه جدید را تصویب کند تا بدین وســیله این نهاد موثر و مفید برای اداره هر چه بهتر شهر کارآمدتر از گذشته فعالیت های خود را ادامه دهد.

حال نوبت به اولین انتخابات شورای اجتماعی محلات مختلف مشهد و به تبع آن محلات منطقه ما رسیده اســت. ایثارگران محله ای است که به عنوان اولین محله برای انتخابات در نظر گرفته شــده است. در این باره و با توجه به اینکه فراخوان عضویت در محله ایثارگران از 25فروردین آغاز شده است و تا 10اردیبهشــــت ادامه دارد.

 

قدم اول: فراخوان عضویت

 

 حسین کریمی، رئیس اداره ، فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه10 درباره چگونگی برگزاری این انتخابات و با بیان اینکه این دوره از شورای اجتماعی محله از شکل انتصابی به انتخابی تغییر شکل داده است، اظهار کرد: هدف این است تا افراد متخصص و دغدغه مند در شورای اجتماعی محله حضور یابند و از نظرات تخصصی و مؤثر آن ها اســتفاده شود و در نظر داریم بیشتر به فعالیت های عمرانی و فیزیکی در محلات توجه کنیم.

وی افزود: در گام اول انتخابات شورای اجتماعی محله ایثارگران در منطقه انجام می شود، به این منظور و برای اطلاع رسانی انجام این انتخابات حدود 20 بنر در نقاط راهبردی محله ایثارگران نصب شده، همچنین 2000 تراکت و 200 پوستر نیز در محله پخش شده است، با مســاجد و مدارس محله نیز برای معرفی نمایندگان مورد نظرشان مذاکرات لازم انجام شده است.  

 

قدم دوم: ثبت نام

 

 رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه 10 درباره شرایط عمومی ثبت نام نیز بیان کرد: افراد باید تابعیت جمهوری اسالمی ایران را داشته باشند، به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه متعهد و وفادار باشند، سابقه محکومیت کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی صالح نداشــته باشــند، دارای حسن شــهرت و وجاهت اجتماعی و اخلاقی در محله باشند و با فرصت ها، مشــکلات و ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی محله خود آشنا باشند.

 

وی درباره شرایط ثبت نام برای علاقه مندان به حضور در این انتخابات نیز بیان کرد: شرایط عضویت در شورای اجتماعی محله به این صورت است که متقاضی پس از پر کردن فرم درخواست عضویت باید مدارک مورد نیاز که شــامل کپی تمام صفحات شناسنامه، کپی پشت و رو از کارت ملی، دو قطعه عکس پرسنلی رنگی تمام رخ و مربوط به امسال، کپی آخرین مدرک تحصیلی را به دفتر معاونت فرهنگی شــهرداری منطقه تحویل دهد.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای نماینده مسجد و کســبه حداقل مدرک دیپلم و برای نماینده سازمان های مردم نهاد حداقل مدرک کارشناسی نیاز اســت اما نماینده های ساکنان محله نیازمند ارائه مدرک تحصیلی نیستند.

 

کریمی دربــاره تفاوت های بارز این دوره از شــورای اجتماعی محله نیز گفت: در این دوره از شورای اجتماعی 6 کرسی به ساکنان محله تعلق می گیرد. واضح است که این بدان معنی است که افراد در محدوده همان محله ساکن باشند و از این 6 نفر باید حداقل یک نفر خانم و یک نفر هم جوان (بین 18تا 29سال) باشند. همچنین یک نفر از خانواده ایثارگران و یک نفر هم از جامعه معلولان ( در صورت وجود) در چارت شورا قرار می گیرند.

 

 وی ادامه داد: افزون بر این نماینده مدارس، نماینده تشکل مردم نهاد، نماینده مسجد و نماینده کســبه یا فعال اقتصادی نیز در شورا حضور خواهند داشــت. برای نماینده مدارس معــاون، مدیر یا معلم مدرسه واقع در محله مورد نظر پذیرفته می شود.

 

رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه 10 گفت: برای نماینده تشکل مردمی نیز حداقل مدرک لیسانس در نظر گرفته شده است و تفاوت نماینده تشــکل های مردمی در این دوره از شورا در این است که تشکل حاضر در شورای اجتماعی هر محله باید سازمان مردم نهاد مجوزدار باشــد و اگر چنین تشکلی در محله ای وجود نداشت کرسی آن به خیریه و هیئت ها اختصاص می یابد.

 

کریمی همچنین درباره نماینده مســجد نیز بیان کرد: یک کرسی به این منظور در نظر گرفته شــده و ســکونت در محله و داشتن حداقل مدرک دیپلم از شرایط عضویت در این کرسی شوراست. درباره نماینده کسبه نیز ذکر این نکته که علاوه بر مدرک حداقل دیپلم، محل کسب و ســکونت او باید در محله مورد نظر باشد، نیز مهم است. به طور کلی چنانچه شــرایط داوطلبان یکســان بود، داوطلبی که سابقه سکونت بیشتری داشته باشد و به اصطلاح قدیمی تر باشد در اولویت است.

 

رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه 10 با اشاره به اینکه در دوره های قبل دو کرسی مختلف برای نمایندگان دادگستری و نیروی انتظامی در نظر گرفته شده بود، گفت: در چارت جدید یک کرسی به این منظور در نظر گرفته شده و نماینده کلانتری و پیشگیری از جرم از ســوی فرمانده انتظامی و کلانتری انتخاب و به شــورای اجتماعی معرفی خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه قرار است دانشگاه علوم پزشکی به ازای هر محله یک کانون ســلامت محله تشکیل بدهد، بیان کرد: نماینده بهداشت در شورای اجتماعی از سوی کانون سلامت محله انتخاب خواهد شد.

نماینده فرمانداری نیز فقط در محلاتی که بافت فرسـوده دارند، حضور دارد و زیر نظر ستاد بازآفرینی خواهند بود.

 

وی با بیان اینکه دیگر ریاست جلســات شورای اجتماعی محلات بر عهده شهرداری نیست، گفت: یک نفر نیز با عنوان نماینده شهرداری که از کارشناسان شهرداری اســت به صورت انتصابی در این کرسی قرار می گیرد.

 

منبع: شهرآرا محله

آدرس کوتاه شده: