چهارشنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۱۱ ۹۸
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2KrYtNmD2YrZhCDZhdis2KfZhdi5INiv2KfZiNi32YTYqNmK2YYg2LTZiNix2KfZh9in2Yog2KfYrNiq2YXYp9i52YogMTMg2YXYrdmE2Ycg2K/YsSDZh9mB2KrZhyDYtNmI2LHYp9mH2Kc=

رئیس اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد خبر داد:

تشکیل مجامع داوطلبین شوراهای اجتماعی 13 محله در هفته شوراها

رئیس اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد گفت: مجامع داوطلبین شوراهای اجتماعی در گام نخست بر اساس آئین نامه جدید در 13 محله منتخب در هفته شوراها سال 98تشکیل می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره شوراهای اجتماعی محلات شهرداری مشهد، سید مجتبی منتظری 20 فروردین ماه در جلسه توجیهی دبیران شوراهای اجتماعی محلات مناطق ۱۳گانه مشهد با موضوع دستورالعمل اجرایی تشکیل مجامع داوطلبی شوراهای اجتماعی محلات، براساس آئین نامه مصوب شورای اسلامی شهر مشهد که در سازمان اجتماعی و فرهنگی مشهد برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: شورای اسلامی شهر مشهد در دوره پنجم اهتمام و تلاش فراوان داشته اند تا شوراهای اجتماعی محلات با استفاده از ظرفیت های قانونی در قالب مجامع داوطلبی توسط مردم انتخاب شوند؛ آیین نامه مصوب شوراهای اجتماعی محلات در زمستان سال گذشته به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید و با گذر از مبادی قانونی و نهادهای نظارتی امروز لازم الاجراست و در هفته شوراهای امسال در 13 محله منتخب در گام نخست بر اساس آئین نامه جدید تشکیل می شوند.

 

وی با بیان آنکه مقدمات تشکیل مجامع داوطلبی برای انتخاب اعضای شورای محلات به انجام رسیده است، خاطرنشان کرد: تشکیل مجامع داوطلبین برای انتخاب اعضای شورای اجتماعی محلات توسط شهردار به تمام مناطق 13 گانه مشهد ابلاغ شده است و مقرر گردیده که در گام نخست، انتخابات مجامع داوطلبین در یک محله از هرکدام از مناطق سیزده گانه تا 15 اردیبهشت ماه برگزار شود تا با تکمیل امور اجرایی، تمام شوراهای اجتماعی در 13 منطقه مشهد تا پایان تابستان  جاری اعضای خود را بشناسند.

 

رئیس اداره شوراهای اجتماعی محلات مشهد با اعلام اینکه ساکنین محله می توانند با عضویت در مجامع داوطلبی شوراها در شورای اجتماعی محله خود انتخاب شوند، یادآور شد: علاوه بر 6 نفر منتخب نماینده ساکنین محله، نمایندگان نهادهای موثر در محله نظیر مدارس، تشکل های مردمی، مساجد، کسبه نیز به صورت انتخابی در شورای اجتماعی محله عضویت دارند.

 

آدرس کوتاه شده: