سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۱۱ ۳۱
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2b7ZiNmK2LQg2YXYsdiv2YXZiiDYrtin2YbZhyDYqNmH2KfYsQ==

پویش مردمی خانه بهار

پویش مردمی خانه بهار که زیر مجموعه پروژه جشنواره هنرهای شهری مشهد می باشد

 پویش مردمی خانه بهار که زیر مجموعه پروژه جشنواره هنرهای شهری مشهد می باشد، به واسطه الزام مشارکت مردم در تمامی مراحل و گام های اجرایی موجود در طرح، به حوزه معاونت اجتماعی و مشارکت ها و اداره شوراهای اجتماعی محلات واگذار شد. پویش مردمی خانه بهار با فراهم کردن بستری جهت مشارکت شهروندان در پروسه زیبا سازی و عمرانی محلات، گامی در جهت تحقق شعار "با مردم، برای مردم" برداشته است. اجرای این طرح در مقیاس محدود و به بهانه استقبال از بهار، علاوه بر یادآوری لزوم یاری گرفتن از مردم در طرح و پیگیری مطالبات شهری منجر به ارائه الگویی جهت بهبود تعامل دو سویه بین مدیران و برنامه ریزان شهری و مردم خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: