چهارشنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۰۷ ۶۱
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2KjZhyDZhtmK2KfYstmH2KfZiiDZhdix2K/ZhdmKINiv2LEg2YXYrdmE2KfYqiDZvtin2LPYriDZhdmK4oCM2K/Zh9iv

مشارکت شهروندان در شهرسازی؛

شهرداری به نیازهای مردمی در محلات پاسخ می‌دهد

مجتبی منتظری، رئیس اداره شوراهای اجتماعی محلات شهرداری مشهد از تکمیل طرح نظرسنجی از ساکنان محلات مشهد برای اصلاح وضعیت محله طبق تبصره قید شده در قانون بودجه شهرداری خبر داد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شوراهای اجتماعی محلات مجتبی منتظری، رئیس اداره شوراهای اجتماعی محلات شهرداری مشهد از تکمیل طرح نظرسنجی از ساکنان محلات مشهد برای اصلاح وضعیت محله طبق تبصره قید شده در قانون بودجه شهرداری خبر داد.


وی گفت: بر اساس تبصره ۲۱ این قانون، شهرداری مشهد موظف است ۵ درصد از مجموع اعتبارات پروژه‌های عمرانی سال ۱۳۹۷ را به اجرای پروژه‌های پیشنهادی شهروندان که از طریق شورای اجتماعی محلات ارائه شده، وفق آیین نامه مصوب اختصاص داده و در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ ارایه کند.

منتظری افزود: «طرح محله‌ما» در راستای این تبصره اجرا می شود؛ براساس آن در هر منطقه باید از طریق نیازسنجی از مردم توسط شورای اجتماعی محلات نیازهای مردم احصا شود. بنابراین به صورت پایلوت گروه های تسهیل گر با همکاری شوراهای اجتماعی محله برای احصای نیازهای محله به نیازسنجی در ۳۲ محله پرداختند.

رئیس اداره شوراهای اجتماعی محلات اظهار کرد: آشنایی مردم با نیازها از طریق تسهیل‌گران 
در حال حاضر در یکی از محله های بلوار شاهد که مرکز محله نیز در خیابان شاهد ۱۰ قرار دارد کار مشترک شورای اجتماعی و گروه تسهیل گر به نتیجه رسیده و اکنون به اطلاع مردم رسیده است.

وی افزود: گروه‌های تسهیل‌گر از منظر شهرسازی به مردم محلات مشاوره ارایه می‌کنند تا با نیازهای خود آشنا شوند. پس از نیازسنجی از ساکنان محل، اطلاعات جمع آوری شده توسط گروه تسهیل گر، دسته بندی و اولویت بندی شده و به اطلاع مردم می‌رسد. همچنین طراحی پروژه‌های راه‌حل نیز با نظر مردم انجام شده سپس توسط شهرداری به اجرا درمی‌آید.
 
آدرس کوتاه شده: