پنجشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲ ۴۰
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2KfZgdiq2KrYp9itINin2YjZhNmK2YYg2YPYp9mG2YjZhiDYs9mE2KfZhdiqINmF2K3ZhNmHINiv2LEg2LTZh9ixINmF2LTZh9iv

مجتبی منتظری رئیس اداره شوراهای اجتماعی محلات عنوان کرد:

افتتاح اولین کانون سلامت محله در شهر مشهد

مجتبی منتظری رئیس اداره شوراهای اجتماعی محلات عنوان کرد: اولین کانون سلامت محله در شهر مشهد افتتاح شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره شوراهای اجتماعی محلات مجتبی منتظری رئیس اداره شورای اجتماعی محلات شهر مشهد با اشاره به راه اندازی اولین کانون سلامت محله در شهر مشهد گفت: تا پایان سال، کانونهای سلامت محله ای با استفاده از ظرفیت مردمی شورای اجتماعی محلات در 158محله شهر مشهد راه اندازی می شود.

وی افزود: با بیان اینکه اولین کانون سلامت محله با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مجمع سلامت شهر مشهد در محله صبا تشکیل شد، اظهارداشت: این کانون در قالب کانون سلامت محله با استفاده از ظرفیت شورای اجتماعی محلات و ظرفیتهای تشکلهای مردمی محله  شکل می‌ گیرد که تمام موضوعات مربوط به سلامت مردم محله در آن پیگیری می شود.
 
به گفته وی، سازمان فرهنگی واجتماعی شهرداری مشهد ، یکی از اولویتهایش بحث سلامت شهروندان است و از طرح  کانون سلامت محله به طور کامل حمایت می کند.
 

 

 
آدرس کوتاه شده: