یکشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۲۱ ۱۰۷
طبقه بندی: منطقه 1
چچ
INin2LPYqtmB2KfYr9mHINin2LIg2LjYsdmB2YrYqiDZh9in2Yog2YXYrdmE2Ycg2KjZhyDZhdmG2LjZiNix2YPZhdmDINio2Ycg2KfYstiv2YjYp9isINis2YjYp9mG2KfZhg==

استفاده از ظرفیت های محله به منظورکمک به ازدواج جوانان

دبیر شوراهای اجتماعی شهرداری منطقه یک مشهد گفت: جلسه شورای اجتماعی محله احمدآباد در موسسه زوج ایرانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک، مهدی حامدی با بیان اینکه موسسه زوج ایرانی با ایجاد شبکه واسطین ازدواج موجب اشنایی و پیوند بسیاری از زوج ها شده است، افزود:  شناسایی کلیه فعالین در این حوزه، شبکه اصناف ، تشکل های مردمی ازدواج و... از جمله اقداماتی است که در این موسسه اجرایی می شود.
وی با اشاره به فعالیت 10 سامانه تخصصی در زمینه ازدواج، اظهار کرد: موسسه زوج ایرانی 20 ابزار برای رابطین و واسطین ازدواج در اختیار دارد؛ همچنین یکی از امکانات بسیار مفید این موسسه، وجود کلینیک مشاوره تخصصی ازدواج با  4هزار نفر عضو است.
دبیر شوراهای اجتماعی شهرداری منطقه یک مشهد ادامه داد: فعالیت این موسسه ظرفیت و پتانسیل بسیار مطلوبی برای این محله می‌باشد که باید در جلسات بعدی به عنوان دستور کارمطرح شود.
حامدی با تاکید بر ایجاد تعامل مثبت بین مساجد، تصریح کرد: با ایجاد این تعامل می توانیم برای اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان محله برنامه ریزی های دقیق تری داشته باشیم.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.5007152557373
Qt: 2.6350438594818