شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۵۶ ۱۰۰
طبقه بندی: منطقه 12
چچ
2KzZhNiz2Ycg2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTZhyDYp9mF2YrYsdmK2Ycg2KjYpyDYrdi22YjYsSDZhdi52KfZiNmGINmB2LHZh9mG2q/ZiiDZiCDYsdim2YrYsyDZhtin2K3ZitmHINiv2Ygg2KrYtNmD2YrZhCDYtNivLg==

رئیس اداره ناحیه یک خبر داد:

جلسه شورای اجتماعی محله امیریه با حضور معاون فرهنگی و رئیس ناحیه دو تشکیل شد.

جلسه شورای اجتماعی محله امیریه درتاریخ 21اسفند راس ساعت 14آغاز با حضور حسین پور معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 و علی ضیغمی رئیس اداره ناحیه 2 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 12، به همت دبیرخانه شوراری محله امیریه جلسه شورای اجتماعی محله امیریه در 21اسفند راس ساعت 14،درمسجدامیرالمومنین واقع درامیریه 31 تشکیل شد. که در این جلسه  حسین پور معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه و علی ضیغمی رئیس ناحیه دو که حضور داشتند در این جلسه مصوباتی هم تصوب شد:
در ادامه همین جلسه سرکار خانم شفازاده طرح مطالعاتی شناخت شناسی محله که دراین طرح فرصت ها وآ سیب های محله بررسی و در دستور کار قرارگرفت.
در پایان جلسه ،نحوه مشارکت گیری از شهروندان محله امیریه ، یکی از مصوبات پیگیری طرح شناخت شناسی محله بعد از بررسی با موافقت اعضای شورای محله امیریه تصویب شد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات