دوشنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۳۲ ۷۱
طبقه بندی: منطقه 12
چچ
INmG2LTYs9iqINi02YfYsdiv2KfYsdmF2YbYt9mC2YcxMiDYqNinINi02YjYsdin2Yog2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2YXYrdmE2Ycg2KzYp9mH2K8g2LTZh9ixINio2LHar9iy2KfYsdi02K8u

نشست شهردارمنطقه12 با شورای اجتماعی محله جاهد شهر برگزارشد.

دراین جلسه ابتدا با معرفی اعضای شورای اجتماعی محله آغاز شد و مصوبات جلسه گذشته مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه 12 سعید اکبریان گفت: حضور شورای محله می تواند اثر بخشی در رفع مشکلات در محله داشته باشد .
وی در ادامه افزود : سیاست سه گروه را پیش رو داریم،طوس نشینان و کسانی که در همجواری در آرامگاه زندگی می کنند از فقر رنج
می برند ، توزیع اعتبار و عدالت و مساوات در محله ای باید بیشتر و در محله ای درگیرکمتر گرفته باشد که فقر در طوس به چشم می خورد و متاسفانه با کمبود اعتبار مواجه هستیم که امیدواریم اعتبار هرچه زودتر به طوس اختصاص یابد تا بخشی از مشکلان آن رفع شود.
اکبربان ادامه داد : تصویب طرح جاهد شهر برای اجرایی شدن نقاشی بر روی دیوارها انجام شده و آقای حسین پور پیگیر بودجه هستنند.
اعلام هشدار چاه های جذبی در مجتمع تجاری قائم
شهردار منطقه 12 اشاره کرد:درجلسه بهداشت موضوع مجمع قائم مطرح شد و از 800 واحد تجاری 400 واحد آن تعداد 220چاه جذبی دارند که امکان هرلحظه فروریختن واحد ها وجود دارد که قرارشد اداره بهداشت اخطار صادر کرده و به وادحد های مجتمع قائم تحویل نماید تا طرح اگو اجرا در آن مکان اجرا شود.
سعید اکبریان با بیان اینکه طرح ساماندهی مدیران ساختمان ها را اجرایی شده گفت: باید شورای محله سعی کننئد با مدیران ساختمانهای ارتباط موثر داشته باشند و مدیران ساختمانهای نیز می باسیت پیگیری مشکلات خودرا با اعضای شورای محله مطرح کنند و شورای محلات باید در جهت پیگیری و رفع مشکلات آنها کوشا باشند.
در این جلسه مقرر شد معاونت فرهنگی منطقه مذاکره با نیروی انتظامی صورت گیرید تا در مورد معرفی شورای محله برای پلیس افتخاری اقدام گردد.
در پایان جلسه اعضای شورای محله از آقای حسین پور معاون فرهنگی منطقه توسط سعید اکبریان شهردار منطقه 12 تقدیرشد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات