جمعه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۴۶ ۴۸۳
طبقه بندی: دبیرخانه
چچ
2LHYp9mH4oCM2YrYp9io2Yog2LfYsditINi02YjYsdin2YfYp9mKINin2KzYqtmF2KfYudmKINmF2K3ZhNin2Kog2KjZhyDYrNi02YbZiNin2LHZhyDYqNmK2YbigIzYp9mE2YXZhNmE2Yog2q/ZiNin2Ybar9is2Yg=

راه‌یابی طرح شوراهای اجتماعی محلات به جشنواره بین‌المللی گوانگجو

طرح شوراهای اجتماعی محلات شهرداری مشهد به جشنواره بین‌المللی گوانگجو 2016 چین راه یافت.

  به گزارش فرهنگشهر، 20 طرح حوزه‌های مختلف شهرداری مشهد به جشنواره بین‌المللی گوانگجو 2016 چین راه یافت . 

«شورای اجتماعی محلات» یکی از این 20 طرح ارائه شده،از سوی شهرداری مشهداست که به این جشنواره نیز راه‌یافته است

لازم به یادآوری است: نوآورانه بودن، اثربخشی، تکرار، انتقال و اهمیت را می‌توان از معیارهای اصلی ارزیابی برای انتخاب یک طرح در جایزه جشنواره گوانگجو دانست و این نکته که یک طرح تا چه اندازه به سیاست‌های پیش رو، پروژه‌های اصلی، مدل‌های کسب‌وکار جدید و فعالیت‌های خلاقانه و همچنین به بررسی موضوعات اصلی حکومتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کمک کرده است، برای انتخاب طرح‌ها بسیار مهم و حائز دانست.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0508546829224
Qt: 1.7057461738586