یکشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۹:۲۸ ۱۴۷
طبقه بندی: محله ما
چچ
2YXYsdiy2KjZhtiv2Yog2KzYr9mK2K8g2YXYrdmE2KfYqiDZhtin2K3ZitmHIDMg2YXZhti32YLZhyAy

مرزبندی جدید محلات ناحیه 3 منطقه 2

با توجه به تغییر مرزبندی محلات درسال جاری محلات ابوطالب، عبدالمطلب، پردیس بامرزبندی جدید به ابوطالب، هدایت وقدس تغییر نام یافت، دراین مرزبندی سعی گردیده است پتانسیلها وظرفیتها به طور یکسان در محلات در نظرگرفته شود.

همزمان باهفته معلم، دومین نشست شوراهای اجتماعی محلات ابوطالب، هدایت،قدس در مدارس محلات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، در این نشست که باحضور حداکثری اعضابرگزار شد، اسدالله ابراهیم زاده رییس شورا به ارائه توضیحات پیرامون مرزبندی جدید محلات پرداخت ونقشه جدید به اعضا ارائه گردید. 


با توجه به تغییر مرزبندی محلات درسال جاری محلات ابوطالب، عبدالمطلب، پردیس بامرزبندی جدید به ابوطالب، هدایت وقدس تغییر نام یافت، دراین مرزبندی سعی گردیده است پتانسیلها وظرفیتها به طور یکسان در محلات در نظرگرفته شود. 
همچنین محله قدس بدلیل بافت فرهنگی اجتماعی متفاوت با شهرک پردیس از محله پردیس جدا شده وشهرک پردیس با بخشی از محله عبدالمطلب ادغام ونام هدایت را به خود گرفته، بخش دیگر محله عبدالمطلب نیزبه محله ابوطالب الحاق گردیده است.
رییس شورا از اعضا خواست باتوجه به مرزبندی جدید ظرفیتها وپتانسیلهای محلات راشناسایی وظرف 10 روز به دبیرخانه ارائه دهند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.7075233459473
Qt: 1.3326549530029