یکشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۴۷ ۱۷۸
طبقه بندی:
  • محله ما
  • منطقه 8
  • کارگروه اقتصاد مقاومتی
چچ
2KrYtNmD2YrZhCDZg9in2LHar9ix2YjZhyDYp9mC2KrYtdin2K8g2K/YsSDZhdit2YTYp9iqINmF2YbYt9mC2Ycg2YfYtNiqIA==

منطقه هشت؛

تشکیل کارگروه اقتصاد در محلات

کارگروه اقتصاد با هدف کنترل و مدیریت مصرف بهینه انرژی در محلات ناحیه یک شهرداری منطقه هشت تشکیل شد. این کارگروه با هدف استفاده بهینه از منابع موجود وکمک به اقتصاد خانواده وشهروندان ونیز کاهش هزینه های شهری با حضور جوانان محله در ناحیه یک منطقه 8 برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت؛ مهندس اصغری از تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: تشکیل کارگروه اقتصاد با هدف کنترل و مدیریت مصرف بهینه انرژی؛ نشانگر اشتیاق شهروندان در جهت مصرف بهینه و ذخیره منابع برای نسل های آینده می باشد.
ایشان خاطر نشان شد: این طرح زمینه مشارکت پررنگ تر شهروندان در مسائل شهری را به همراه داشته و در تحقق فرمایش مقام معظم رهبری که بیان داشتند "دولت و ملت،همدلی و همزبانی" میباشد. مشارکت هر چه بیشتر مردم در مسائل مدیریتی مانند بازویی توانمند مدیران و مسئولین شهری را در درک مسائل و مدیریت بهتر آن یاری می نماید.


شهردار منطقه هشت هدف اصلی تشکیل این کارگروه را مدیریت مصرف اعلام کرد و در این رابطه بیان داشت: با توجه به مصرف بی رویه و بالا بودن هزینه استفاده از حامل های انرژی، شورای اجتماعی محلات ناحیه یک شهرداری منطقه هشت در طرحی تشکیل کارگروه اقتصاد را تصویب و اجرای این طرح در دستور کار شورای محلات این ناحیه قرار داده شده است. گفتنی است مدیریت مصرف وترویج سبک زندگی دینی نیز یکی دیگر از اهداف تشکیل کارگروه در محلات جنت وآیت ا...خامنه ای در ناحیه یک منطقه 8 بوده است.


وی ادامه داد: این کارگروه با مشارکت جوانان فرهیخته و صاحب نظر محلات تشکیل گردیده و در آن سعی شده است با توجه به وضعیت اقتصادی و بافت شهری محله ایده ها مطرح و در رابطه با آن بحث و تبادل نظر شود. وی در پایان بیان داشت : این کارگروهها در راستای مشارکت گرفتن بیشتر از شهروندان محله ودر راستای تحقق برنامه های شورای اجتماعی هر محله در ناحیه یک تشکیل شد که در نهایت به بهبود مسائل محله کمک می کند.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.5012893676758
Qt: 2.5757372379303