دوشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۳ ۳۰۷
طبقه بندی:
  • امیریه
  • الهیه
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDYp9iyINio2KfZhtmI2KfZhiDZgdi52KfZhCDZhdit2YTYp9iqINin2YTZh9mK2Ycg2Ygg2KfZhdmK2LHZitmHIA==

تقدیر از بانوان فعال محلات الهیه و امیریه

شهرداری منطقه 12 با هدف تقویت رویکرد شوراهای اجتماعی محلات در منطقه اقدام نمود

به گزارش روابط عمومی منطقه ، اولین جلسه شورای اجتماعی محلات الهیه و امیریه با هدف تقدیر از مقام شامخ زن و نقش مهم آن در جامعه و خانواده برگزار گردید. بر پایه این خبر در این جلسه از پیشنهادات و نظرات بانوان در رفع مشکلات و مسائل محله استفاده شد  و در همین راستا از بانوان نمونه محلات تقدیر و تشکر بعمل آمد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.3321213722229
Qt: 3.860826253891