چهارشنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۵ ۲۲۷
طبقه بندی: رباط
چچ
INmH2YXYr9mE2Yog2Ygg2YfZhSDYstio2KfZhtmKINi02YjYsdin2Yog2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2YXYrdmE2Ycg2LHYqNin2Lcg2LfYsdmCINmIINiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhti32YLZhyA3IA==

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه هفت:

همدلی و هم زبانی شورای اجتماعی محله رباط طرق و خدمات شهری شهرداری منطقه 7

نصب بنر جهت افزایش آگاهی عمومی و به تبع آن رعایت نکات بهداشتی در محدوده ناحیه 3

شوراهای اجتماعی محلات به رغم مشکلاتی که دارند همیشه می توانند در خدمت رسانی هرچه بهتر شهرداری ها کمک مضاعف نمایند. باتوجه به نامگذاری امسال به سال همدلی و هم زبانی ملت و دولت ، این همکاری شوراها بیش از پیش در پیشبرد اهداف شهرداری ها موثر می باشد. در این راستا به جهت پیشگام بودن شهرداری منطقه 7 در امور خدمات رسانی، خدمات شهری اداره ناحیه 3 با همکاری شورای اجتماعی محله رباط طرق اقدام به تهیه و نصب تعدادی بنر در جهت اطلاع رسانی زمان زباله گیری نمود.

در ادامه این خبر امده است این عمل با هدف کاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی محله رباط طرق- سهیم شدن شوراهای اجتماعی محلات در حل مشکلات زیست محیطی و در نهایت رضایتمندی شهروندان انجام پذیرفت.

در پایان این خبر رئیس اداره خدمات شهری منطقه افزود نصب بنرها به جهت افزایش آگاهی عمومی و به تبع آن رعایت نکات بهداشتی، گامی موثر در کاهش آلودگی های محیط و ارتقای سطح سلامت شهروندان می باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0750813484192
Qt: 2.0277712345123