سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۶ ۱۴۲
طبقه بندی: اخبار مهم
چچ
2KfYrtio2KfYsSDZhdmH2YUgOg==

اخبار مهم :

اخبار مهم :

روستایی که باغ آرامگاه خواجه ربیع در آن واقع شده « حسین آباد خواجه ربیع » نام دارد و از جمله موقوفات مزار خواجه است. اداره باغ و مزار خواجه ربیع در قرن اخیر به آستان قدس رضوی تعلق گرفته، در حالی که پیش از آن متولی خاصه نداشته است. این مجموعه در تاریخ 15/10/1310 توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده و شماره ثبت آن 142 است.
در باغ دوم این آرامگاه مقبره سربازان کشته شده ایرانی در جنگ میان دولت عمان و شورشی‌ها وجود دارد. مشاهیری هم چون دکتر حسین امینی یکی از ادبا و شاعران برجسته مشهدی، دکتر حسین خلیلی یزدی از چهره‌های ماندگار پزشکی، حاج علی اکبر توسل باقری بنیان‌گذار و صاحب شرکت اتوبوس‌رانی اتو توکل نیز در همین مجموعه مدفون شده‌اند

روستایی که باغ آرامگاه خواجه ربیع در آن واقع شده « حسین آباد خواجه ربیع » نام دارد و از جمله موقوفات مزار خواجه است. اداره باغ و مزار خواجه ربیع در قرن اخیر به آستان قدس رضوی تعلق گرفته، در حالی که پیش از آن متولی خاصه نداشته است. این مجموعه در تاریخ 15/10/1310 توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده و شماره ثبت آن 142 است.
در باغ دوم این آرامگاه مقبره سربازان کشته شده ایرانی در جنگ میان دولت عمان و شورشی‌ها وجود دارد. مشاهیری هم چون دکتر حسین امینی یکی از ادبا و شاعران برجسته مشهدی، دکتر حسین خلیلی یزدی از چهره‌های ماندگار پزشکی، حاج علی اکبر توسل باقری بنیان‌گذار و صاحب شرکت اتوبوس‌رانی اتو توکل نیز در همین مجموعه مدفون شده‌اند

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8161072731018
Qt: 1.5784876346588