یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۳۸ ۸۶
چچ
2K/YqNmK2LHYrtin2YbZhyDYtNmI2LHYp9mKINin2KzYqtmF2KfYudmKINmF2K3ZhNin2Kog2YXZhti32YLZhzEy

دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه12

آدرس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه 12 :بلوار الهیه الهیه 20

شماره تماس دبیرخانه : 31296338-051

کارشناس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه 12 :سپهر غلامپور

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6050586700439
Qt: 2.9293124675751