شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۴۵ ۱۲۲
چچ
2K/YqNmK2LHYrtin2YbZhyDYtNmI2LHYp9mKINin2KzYqtmF2KfYudmKINmF2K3ZhNin2Kog2YXZhti32YLZhzc=

دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه7

آدرس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه 7 :بلوارفرودگاه نبش پروین اعتصامی

شماره تماس دبیرخانه : 051-31291324

کارشناس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه :حامد قربانی

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1524732907613
Qt: 0.61445307731628