دوشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵ ۲۸۷
چچ
2YXYrdmE2Ycg2YXYpw==

محله ما

محله ما چیست؟

طرح محله ما در تلاش است به منظور فعال ساختن حس مشارکت و تعلق اجتماعی در سطح محلات، با اجرای برخی پروژه‌ها و درگیر ساختن شهروندان در فرایند طراحی و اجرا، در جهت دست‌یابی به افزایش مشارکت‌ها و در نهایت رضایت‌مندی شهروندان از مدیریت شهری گام بردارد. از همین رو با در نظر گرفتن سطح مشارکت ساکنان محلات از طریق سنجش شاخص‌هایی چون عوارض نوسازی، به تعریف و اجرای پروژه‌های عمرانی با محوریت نظرات شهروندان اقدام می‌شود. این پروژه بر مبنای تبصره 21 بودجه شهرداری مشهد که 5 درصد سرجمع بودجه ­های عمرانی را به پروژه­ های پیشنهادی شهروندان، اختصاص داده است، شکل گرفته و به عنوان نمونه­ ای از پروژه­ های مشارکتی در شهرداری مشهد در حال اجراست.

اهداف پروژه محله ما چیست؟

اکنون کجا هستیم؟

با شروع پروژه محله ما از سال 1398 در 40 محله اکنون با پشت سر گذاشتن 4 گام در 183 نقطه محلی، 220498 نظر جمع آوری و اعتباری بیش از 700 میلیارد ریال از محل تبصره 21 بودجه مصوب شورای شهر در راستای برطرف کردن نیازهای شهروندان با نیازسنجی از آنان صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای گام پنجم طرح در 60 محله، 75000 نظر مردمی جمع‌آوری و 399 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شود.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب خدمات
پربازدیدترین مطالب خدمات