پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۱۸ ۱۴۶
چچ
2K/YqNmK2LHYrtin2YbZhyDYtNmI2LHYp9mKINin2KzYqtmF2KfYudmKINmF2K3ZhNin2Kog2YXZhti32YLZhyDYr9mI

دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه دو

آدرس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه دو : تقاطع شهید کریمی و حرعاملی

.

شماره تماس دبیرخانه : 05131293353

.

کارشناس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه یک : محمدرضا محمدزاده

.

.

جهت مشاهده لیست اعضای شورای هر محله بر روی نام آن محله کلیک نمایید

.. ..

.

......

.

.

......

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1956766446431
Qt: 2.3022909164429