پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳ ۳۹
چچ
2K/YqNmK2LHYrtin2YbZhyDYtNmI2LHYp9mKINin2KzYqtmF2KfYudmKINmF2K3ZhNin2Kog2YXZhti32YLZhyDZitmD

دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه یک

آدرس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه یک : خیام شمالی 35

.

شماره تماس دبیرخانه : 05131293039

.

کارشناس دبیرخانه شورای اجتماعی محلات منطقه یک : مصطفی اشرفی

.

.

جهت مشاهده لیست اعضای شورای هر محله بر روی نام آن محله کلیک نمایید

.

.

......

.

.

......

.

.

......

.

.

............

.

.

.

.

.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7768246332804
Qt: 1.6719920635223