پنجشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۳۴ ۲۷۷
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YjZitqY2q/ZiiDZh9in2Yog2KfZgdix2KfYryDYrtmE2KfZgg==

ویژگی های افراد خلاق

دارای گنجایش ذهنی و فکری زیادی هستند (تیزهوش تر از دیگراننند)؛

علاقه آن ها به مسائل علمی، هنری، فرهنگی و اجتماعی بیش تر و دامنه اطلاعات آن ها در این زمینه وسیع تر است؛
 
درباره مسائل انتزاعی، در مقایسه با مسائل عینی و ملموس، بهتر و عمیق تر می اندیشند؛
 
دوست دارند که در مباحثه عقیده خود را بیان کنند، ولی اصراری به تحمیل عقاید خود ندارند؛
 
انعطاف پذیرند و بیانشان دارای طنز است؛
 
علاقه به سؤال و پرسش دارند و بسیار کنجکاوند؛
 
محافظه کار نیستند و بیش تر ریسک پذیرند؛
 
علاقه های متنوع و فراوانی دارند و دارای فرایندهای غیرمتعارف فکری هستند؛
 
در فکر و عمل از اصالت و نوآوری بیش تری برخوردارند؛
 
دارای زندگی تخیلی بوده و درگیری بیش تری با رؤیاهای خیالی دارند؛
 
استقلال طلب بوده و دوست ندارند که از راه و روش زندگی دیگران پیروی کنند؛
 
اعتماد به نفس خوبی دارند و در مقابل ناکامی ها کم تر دلسرد و مأیوس می شوند؛
 
از معیارها، رسوم و ارزش های اجتماعی، که به نظرشان قابل قبول نیستند، کم تر پیروی کرده و بیش تر متکی به قضاوت شخصی خود هستند؛
 
در رابطه با دیگران رُک و صریح و درست کارند؛
 
به مسائل فلسفی همچون مذهب، ارزش ها، معنی زندگی و این قبیل امور توجه می کنند؛
 
بر غرایز خود تسلط بیش تری داشته، شخصیت رشد یافته تری دارند و کم تر دارای اختلال روحی و روانی می شوند؛
 
دارای حافظه ای قوی بوده و به جزئیات مسائل توجه دقیق دارند. توانایی انجام کارهای پیچیده را نیز دارند

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه
No Cache
Gt: 3.0452094078064
Qt: 3.3872892856598