سه شنبه, ۰۹ آبان ۱۳۹۶ ۱۸:۱۹ ۲۶۴
طبقه بندی: مقالات
چچ
2K/ZitmGINmIINio2LHZhtin2YXZhyDYsdmK2LLZig==

دین و برنامه ریزی

استفاده از سرمایه عمر و فرصت های در دستْ در اسلام، بسیار سفارش شده است و حتّی در بیانی از امام علی(ع) استفاده از فرصت ها از نشانه های یک شخص پرهیزگار شمرده شده است.

آفریننده جهان و انسان، همه آفریده های خود را بر مدار برنامه ای مشخص به حرکت درآورده است. همه عالَم بر اساس برنامه ای دقیق و منظم به زندگی خود ادامه می دهد. انسان نیز به عنوان عضوی کوچک از مجموعه بزرگ جهان با مجموعه پدیده هایی که با او در ارتباط هستند، از نظم ناشی از برنامه ریزی درست، بهره مند است. انسان در برنامه ای که از پیش تنظیم شده است، در نظم خاصی از کار، استراحت، خوردن، معاشرت و دیگر فعالیت های روزمرّه قرار دارد. برای نمونه، خداوند، شب را برای استراحت و روز را برای کار انسان، تنظیم کرده است و او را برای رسیدن به کمال با سرمایه های عمر و خِرد، تشویق کرده است.
 
استفاده از سرمایه عمر و فرصت های در دستْ در اسلام، بسیار سفارش شده است و حتّی در بیانی از امام علی(ع) استفاده از فرصت ها از نشانه های یک شخص پرهیزگار شمرده شده است. در کلامی از پیامبر(ص) نیز آمده است: بالاترین عبادت، استفاده از اوقات است. ایشان تأکید کرده است که باید بر عمر، بخیل تر بود تا مال و ثروت.
 
همچنین در راه رسیدن به این هدف ارزشمند و کسب سود بیشتر و عدم اتلاف سرمایه، پیروان را به ترک کارهایی که موجب به هدر رفتن وقت و صرف آن در امور بی بهره می شوند، ترغیب کرده اند. در این باره فرموده اند: «ارجمندترینِ مردم کسی است که آنچه را برایش سود ندارد، رها کند».
 
اکنون انسان باید برای رسیدن، تمام نیرو و امکاناتش را بسیج کند تا با برنامه ریزی، سود بیشتری را از تجارت خود ببرد. کسی که برنامه ریزی می کند، وقت کمتری و در نتیجه، سرمایه کمتری را از کف می دهد. پس کمتر بر گذشته خود پشیمان خواهد شد. امام علی(ع) «تدبیر» قبل از انجام دادن کارها را سبب دور ماندن از پشیمانی دانسته اند. به دید ایشان، پایداری زندگی به برنامه ریزی درست و وسیله رسیدن به آن، مدیریت صحیح است.
 
در سخنان هدایتگرانه معصومان(ع) کلیّت برنامه ای یک زندگی موفق، این گونه ترسیم شده است: بخشی از وقت برای کسب رضایت خداوند و اطاعت و عبادت او ؛ بخشی دیگر برای کسب روزی حلال و امرار معاش؛ قسمتی از وقت برای معاشرت با خانواده، خویشان و دوستان مورد اعتماد ؛ و قسمتی دیگر برای دستیابی به لذّت های حلال که اگر این چهارمی را درنیابی، آن سه تای دیگر نیز ناقص خواهند ماند.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه