شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۴۲ ۲۱۷
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YPZhdix2YjZitmKINmIINin2K3Ys9in2LMg2KrZhtmH2KfZitmK

کمرویی و احساس تنهایی

کمرویی، ناتوانی و معلولیت فرد در برقراری ارتباط است، و تنهایی مشکل انسان در اثر فقر ارتباطی است.

احساس تنهایی یک واکنش هیجانی است. فردی که قادر به برقراری ارتباط با دیگران نیست، احساس می کند از دوستان و نزدیکان جداست و به طور قابل ملاحظه ای کمتر از دیگران از روابط اجتماعی بهره می برد. چنین فردی نمی تواند احساسات خوشایند، ترس ها، نگرانی ها و امیدهایش را با نزدیکان و دوستانش در میان بگذارد و پاسخ ها و عکس العمل های ایشان را دریافت کند. احساس تنهایی نیز همانند کمرویی، نوعی ناتوانی اجتماعی است. و هر کدام از ما در یک موقعیت، با شرایط خاص، ممکن است احساس کنیم که تنها هستیم. افرادی که دچار احساس تنهایی می شوند، و این احساس با شدت و مداومت، افکار و رفتار ایشان را فرا می گیرد، به تدریج از تمایلات اجتماعی و ارتباطات بین فردیشان کاسته می شود تا به حداقل می رسد و از این نظر، بعضی از ویژگی های افراد کمرو را پیدا می کنند. کمرویی، ناتوانی و معلولیت فرد در برقراری ارتباط است، و تنهایی مشکل انسان در اثر فقر ارتباطی است.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه