پنجشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۲:۲۹ ۴۱
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KrYo9mD2YrYryDYqNixINin2KjYsdin2LIg2YXYrdio2Ko=

تأکید بر ابراز محبت

اسلام از ما می خواهد که دوستی و محبت خود را نسبت به هر کس که دوست داریم، بیان کنیم و این امر در زندگی خانوادگی ضروری است. به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، بیان جمله «دوستت دارم» هیچ گاه از یاد زن نخواهد رفت.

در اینکه زن و شوهر یکدیگر را دوست دارند، سخنی نیست، ولی گاهی بدون علت خاصی، کدورت پدید می آید. در چنین حالتی، مرد و زن نسبت به رفتارهای یکدیگر به دیده تردید می نگرند.
 
اسلام از ما می خواهد که دوستی و محبت خود را نسبت به هر کس که دوست داریم، بیان کنیم و این امر در زندگی خانوادگی ضروری است. به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، بیان جمله «دوستت دارم» هیچ گاه از یاد زن نخواهد رفت.
 
شاید اظهار عشق و محبت نسبت به همسر در نظر شما مسخره آید و گمان کنید همسرتان آن را می داند و می فهمد، ولی چنین نیست. بگذارید این مطلب اظهار گردد تا او اطمینان پیدا کند. پیوند زناشویی با ابراز محبت و علاقه، استحکام پیدا می کند و از این رهگذر دوام می یابد. باید دانست در زندگی زناشویی، در کنار نظم و انضباط؛ علاقه و محبت باید حکومت بکند، نه قانون و مقررات.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه