پنجشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۲:۲۶ ۴۵
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LTYp9iv2Yog2KLZgdix2YrZhtmK2ZAg2YXYrdio2Kog2YjYsdiy2YrYr9mG

شادی آفرینیِ محبت ورزیدن

دوست داشتن و ابراز عشق و محبت زن و مرد به یکدیگر، باعث گرمی بیشتر کانون خانواده خواهد شد.

دوست داشتن و ابراز عشق و محبت زن و مرد به یکدیگر، باعث گرمی بیشتر کانون خانواده خواهد شد. اگر می خواهید زندگی شیرین و آرامی داشته باشید، از زندگی تان لذت ببرید، در زندگی تان کام روا و شادمان باشید، و زندگی را با عشق و صمیمیت ادامه دهید، باید عشق و علاقه و مهر و محبتتان را به همدیگر ابراز کنید. اگر زن می خواهد محبت او در دل شوهرش زیاد شود، باید نسبت به شوهرش دل سوزی داشته باشد. وی باید عیب شوهر را عیب خود بپندارد، به کارهای شوهرش بی توجه نباشد، موفقیت شوهرش را بزرگ شمارد و پابه پای شوهرش گام بردارد. همچنین نسبت به شوهرش خوش رویی و ملاطفت و نرمی نشان دهد و از بدزبانی بپرهیزد. مرد اگر می خواهد قلب زنش را از عشق و محبت خود سرشار سازد، باید نسبت به زنش توجه کند، زنش را بزرگ شمارد و دوست داشتن خود را نسبت به زنش ابراز کند. مرد باید در عمل نشان دهد که تمام کوشش او برای راحتی همسر و زندگی اش است. پس باید از خشونت نسبت به همسرش بپرهیزد، با عطوفت و مهربانی با همسرش برخورد کند، نیازهای روحی و مادی همسرش را فراهم آورد. اگر چنین شد، قلب زن از عشق و محبت به شوهر سرشار می شود و صفحه زندگی شادمانه ورق می خورد!

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه