پنجشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۲:۲۵ ۴۷
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KrYo9ir2YrYsSDYs9iu2YYg2K/YsSDYtNin2K/ZiiDYotmB2LHZitmG2Yog2K/YsSDYrtin2YbZiNin2K/Zhw==

تأثیر سخن در شادی آفرینی در خانواده

زن و شوهر باید در برابر سخنان تند و خشنی که از همسر خود می شنوند، متانت و سعه صدر نشان دهند و صحنه نزاع را به مجلس مزاح تبدیل کنند. البته تأثیر آهنگ صدا و حرکت دست و چشم و لب و ابرو هنگام سخن گفتن از تأثیر واژه ها در ایجاد محبت مهم تر است.

گفت وگو و پرسش و پاسخ در خانواده باید مؤدبانه و محبت آمیز باشد، نه خصمانه و نفرت انگیز.
 
زن و شوهر باید در برابر سخنان تند و خشنی که از همسر خود می شنوند، متانت و سعه صدر نشان دهند و صحنه نزاع را به مجلس مزاح تبدیل کنند. البته تأثیر آهنگ صدا و حرکت دست و چشم و لب و ابرو هنگام سخن گفتن از تأثیر واژه ها در ایجاد محبت مهم تر است.
 
آهنگ نرم و ملایم محبت و شادی می آفریند، چنانکه صدای کلفت و خشن، ملال و نفرت می آورد. لب خندان و چهره شکفته و باز، شنونده را جلب می کند و ترش رویی و اخم، هنگام سخن گویی، مخاطب را دل سرد و افسرده می کند. زن و شوهر باید در گفت وگوهای روزانه خود، این نکته ها را رعایت کنند.
 
باید گفت یک مطلب مخصوص را می توان به گونه ای ادا کرد که شنونده را خوش آید و پاسخ نیکو دهد و همان مطلب را می توان به صورتی بیان کرد که شنونده پاسخ ندهد یا پاسخ زشت و تند بدهد.
 
در اینجا، مثال «بنشینید، بفرمایید، بتمرگید» را فراموش نکنید.
 
امام صادق علیه السلام می فرماید: «برخورد کردن با لب خندان با برادر مسلمانت، ثواب یک حسنه دارد».

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه