پنجشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۲:۲۳ ۴۵
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LTZitmI2Ycg2YfYp9mKINin2YbYsyDYr9ixINiu2KfZhtmI2KfYr9mH

شیوه های انس در خانواده

تعطیلی آخر هفته، فرصت مناسبی برای هم نشینی و استفاده از برنامه ها و ارج نهادن به نظرهای فرزندان است.

هفته ای یک بار همه اعضای خانواده باید دور هم جمع شوند تا درباره مسائل مختلف و برنامه های گوناگون گفت وگو کنند. از این رهگذر، امکان صحبت، گوش دادن و به توافق رسیدن برای همگان فراهم می آید. افزون بر این، پدر و مادر نیز باید دست کم هفته ای یک ساعت را به تک تک فرزندان اختصاص دهند. تعطیلی آخر هفته، فرصت مناسبی برای هم نشینی و استفاده از برنامه ها و ارج نهادن به نظرهای فرزندان است. در این روز ما باید محیطی شاداب و سرزنده چه در داخل خانه و چه بیرون از آن برای فرزندانمان فراهم آوریم. تمام این فعالیت ها و کارهای روزانه، فرصت هایی هستند که نه تنها حس عزت نفس و انعطاف پذیری را برای فرزندانمان فراهم می سازند، بلکه به او می فهمانند جزئی از خانواده ای است که بدان پای بند است؛ کانون مستحکمی که سرانجام باید روزی از آن به در آید و به صورت موفقیت آمیزی با دنیای پیرامون خویش روبه رو گردد.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه