سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۴۵ ۳۰
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KLYutin2LIg2YbZitmD

آغاز نیک

آنچه که خداوند برای دیگران انجام داده، برای من نیز هم اکنون انجام خواهد داد و شاید بسیار بیش از آن را

 یکی از رازهای موفقیت انسان آغاز خوب است . چنان که در هفت عامل موفقیت اشاره شد، مقدمه و کانون این آغاز اعتماد و ایمان است . همواره باید به خود بگوییم: «آنچه که خداوند برای دیگران انجام داده، برای من نیز هم اکنون انجام خواهد داد و شاید بسیار بیش از آن را .» (7)

باید با اعتماد و ایمان در راه پیروزی گام نهاد و دانست:

1 . جاده ای که به کامیابی کشیده می شود، امتداد یک شروع خوب است .

2 . انسان مجموعه ای از افکار خویش است . اگر بخواهید می توانید با این مجموعه به همه اهداف مثبت دست یابید .

3 . بهترین زمان برای یک آغاز نیک فرجام بهار طبیعت است . بیاییم در بهارستان زندگی و طبیعت، حیات خود را با نگارستان برنامه ریزی جدید و قاطع و مستمر به بوستان موفقیت گره بزنیم .

4 . اگر انسان هدفی بزرگ در زندگی داشته باشد، دستان نامرئی خداوند به یاری اش می شتابند .

5 . برای رسیدن به جاده کامیابی، برنامه ریزی ضرورت دارد; زیرا «با ایمان، اراده، برنامه و توکل و حرکت و یک آغاز ارزشمند، مشعل دل پر از روغن اجابت می گردد .»

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه