سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۳۹ ۳۲
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYstix2LnZhyDYsNmH2YY=

مزرعه ذهن

برای تقویت این تحول و تغییر ذهنی نوع مطالعه، نوع معاشرت ها، اهداف و آغازها چهار راه موفقیت به شمار می آیند .

 ذهن آدمی چون زمین کشاورزی است . تا وقتی بذرهای ایده های خوب را در ذهن خود نکارید، نمی توانید به ایده های خوب برسید . البته ذهن آدمی بسیار برتر از زمین کشاورزی است . تفاوت ما با طبیعت این است که ما دارای جرقه ذهنی یا توفان مغزی (4)هستیم .

و این معجزه ذهن است که ناگهان این امر در آن جرقه می زند و بارور می شود . برای تقویت این تحول و تغییر ذهنی نوع مطالعه، نوع معاشرت ها، اهداف و آغازها چهار راه موفقیت به شمار می آیند .

این چهار عامل در حقیقت ساده ترین راه برداشت محصول از زمین شما است .

نیازهای مزرعه ذهن

مزرعه ذهن ما به موارد زیر بسیار نیازمند است:

1 . کشت: کار زیاد و ساعات کافی و انتخاب ها

2 . کود: مطالعه کافی

اصطلاحا امروزه آن را سوخت گیری علمی می خوانند; یعنی افراد در طول حیات خود، به ویژه در دوران تحصیل و مهم تر از آن در دوران دانشجویی، باید از مطالعات دقیق همراه با یادداشت و یادگیری برخوردار باشند .

3 . مواد ضد آفت: نظم و انضباط مشخص و برنامه متعهدانه .

4 . آبیاری: تعهد به هدف و به مراحل انجام فعالیت ها .

5 . بذر: اندیشه خوب و ایده های جدید .

6 . باران: بخت و اقبال و نیایش و معنویت و هنر .

شما مالک این زمین هستید و اکنون زمان شروع است . آینده در انتظار شما است . باید تصمیم بگیرید می خواهید چه بذری در آن بکارید که از سال گذشته پربارتر، ارزشمندتر و پر محصول تر باشد . باید تصمیم بگیرید چگونه از آنچه در مزرعه تان می روید مراقبت کنید . فردا همیشه روز دیگری است و با آنچه در این مزرعه می روید ساخته می شود .

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه