سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۱۶ ۱۶
طبقه بندی: مقالات
چچ
استعدادهای نهفته خود را کشف کنید

استعدادهای نهفته خود را کشف کنید

سعی کنید همیشه به دنبال چیزهای جدید باشید . موضوعات جدید، علوم جدید و به طور کلی مفاهیم جدید موجب می شوند استعدادهای نهفته در شما بیدار گردد .

 بسیاری از مردم در طول زندگی خود ممکن است در شرایطی قرار گیرند که اگر توانایی خود را در آن لحظه مورد استفاده قرار می دادند به موفقیت عظیمی دست پیدا می کردند . همه ما دارای استعداد و مهارت های بالقوه هستیم که ممکن است به آن آگاهی نداشته باشیم . آیا شما می توانید همه استعدادهای خود را بشناسید .

بله، شما هم می توانید!

سعی کنید همیشه به دنبال چیزهای جدید باشید . موضوعات جدید، علوم جدید و به طور کلی مفاهیم جدید موجب می شوند استعدادهای نهفته در شما بیدار گردد .

در بالای یک صفحه کاغذ سفید بنویسید: «مواردی که مطابق باذوق و سلیقه من هستند» . سپس این ورقه را به مدت یک هفته به همراه خود داشته باشید . هر زمانی که موردی را مطابق ذوق و سلیقه خود مشاهده و یا احساس کردید در پایین آن یادداشت کنید در پایان هفته لیست را یکبار مرور کنید و سپس از خود بپرسید: «چه عواملی سبب گردیده من به این موارد علاقه داشته باشم؟» . پس از تعیین عوامل فوق شما می توانید تشخیص دهید در چه زمینه استعداد و توانایی لازم را دارا می باشید .

در بالای یک ورقه کاغذ دیگر بنویسید: «مواردی که من در سالیان گذشته به خوبی انجام داده ام لیکن به دلایلی ناقص و ناتمام رها شده اند» . هر موردی که به عنوان یک نکته در ذیل این عنوان یادداشت کنید مربوط به یک استعداد فراموش شده از سوی شما است .

در بالای سومین ورقه کاغذ یادداشت کنید: «مواردی که من انجام داده ام و دیگران به من گفته اند که این کار را خیلی خوب و آسان انجام داده ای » . مواردی که ذیل این عنوان یادداشت می کنید مربوط به توانایی و استعدادی است که شما را به کارهای بزرگ تر و تلاش گسترده تر رهنمون می سازد .

از نزدیکان خود این سؤالات را بپرسید: «آیا شما فکر می کنید من نهایت تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن اهداف خود انجام می دهم؟ آیا مواردی وجود دارد که من توانایی و استعداد آن را داشته باشم اما هرگز عکس العملی در برابر آن نشان ندهم؟ فکر می کنید در حول و حوش چه کارهایی می بایست تلاش کنم تا توانایی و استعدادم شکوفا گردد؟»

هیچوقت خود را از تلاش و کار جدا نکنید . در هر کار مثبت و پسندیده وارد شوید و توانایی خود را نسبت به آن بسنجید . از وارد شدن به یک محیط کاری نهراسید . هیچ وقت با خود نگویید: «این کار از عهده من برنمی آید» . با شهامت وارد شوید . شما استعداد و توانایی همه چیز را دارید لیکن باید آن را کشف کنید .

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه