سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۱۰ ۲۱
طبقه بندی: مقالات
چچ
2K7ZhNin2YLZitiqINiu2YjYryDYsdinINin2YHYstin2YrYtCDYr9mH2YrYrw==

خلاقیت خود را افزایش دهید

هیچ وقت از اشتباه نترسید . انسان خلاق کسی است که از اشتباهات خود سود بسیار می برد .

 خلاقیت همان تغییر دادن زندگی است . شما زمانی خلاق خواهی بود که چیزهای جدیدی را بسازید . بدون خلاقیت زندگی بسیار پیچیده و مشکل می گردد . ما با خلاقیت، امروز خود را با دیروز تغییر می دهیم . اگر خلاق نباشیم زمانی فرا می رسد که این زندگی برایمان چیزی جز یک گذران عمر ملال آور نیست . شما متولد شده اید تا خلاقیت داشته باشید . سپس تلاش کنید که خلاق باشید .

بله، شما هم می توانید!

همچون یک کودک فکر کنید . با افکار و عقاید خود بازی کنید . از خود بپرسید: «اگر دنیای پیرامون خود را تغییر دهم، آیا وضع بهتر از این نمی شود؟» . اعتقاد داشته باشید که همیشه یک راه برای تغییر دادن وجود دارد . سعی کنید خود را در فعالیت هایی که دلخواه شما است درگیر سازید .

لحظه ای چشمان خود را ببندید . سعی کنید فکر خود را روی یک نقطه تمرکز دهید . به آینده فکر کنید . آینده ای که خود آن را با قدرت تخیل تغییر داده اید . به آینده ای فکر کنید که شما آن را دوست دارید و می خواهید در آن موقعیت قرار گیرید . سپس چشمان خود را باز کنید و آینده ای را که ساخته اید با وضع کنونی که در آن هستید مورد مقایسه قرار دهید . ببینید چقدر تلاش نیاز دارید تا به آینده ایده آلی خود برسید .

عقاید و افکار مهم خود را روی یک ورقه کاغذ سفید بنویسید . سپس در یک صفحه کاغذ دیگر سعی کنید در آن افکار و عقاید تغییر اساسی ایجاد کنید به طوری که به مفهوم آن لطمه نخورد . همین تمرین را با موارد مشابه انجام دهید .

هیچ وقت از اشتباه نترسید . انسان خلاق کسی است که از اشتباهات خود سود بسیار می برد .

با افرادی که فکر می کنید دارای خلاقیت هستند معاشرت کنید . به آنها بگویید که برای فردایی بهتر چه کاری می خواهید انجام دهید . بگذارید این گونه افراد شما را با استفاده از تجربیات خود راهنمایی کنند . از تجربیات گران بهای آن ها استفاده لازم را ببرید .

با افرادی که همیشه خطرات را پذیرا می باشند به گفت و گو بنشینید . تحقیق کنید که علل این که آن ها خود را در معرض خطرات قرار می دهند چیست .

خلاقیت نیاز به تمرکز دارد . سعی کنید روی آن چه که می خواهید خلاقیت ایجاد کنید تمرکز نمایید . اکنون می توانید پس از سنجش نقاط ضعف و قوت آن کار را شروع کنید .

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه