دوشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۹:۱۴ ۲۳
طبقه بندی: مقالات
چچ
2LHYtNivINmIINm+2LHZiNix2LQg2K7ZhNin2YLZitiq

رشد و پرورش خلاقیت

در نظر گرفتن احساسات و عواطف نقش بسزایی در رشد و یا عدم رشد خلاقیت دارد. عواطف می تواند باعث شور و شوق بشود و یا در جنبه منفی عامل بازدارنده باشد.

صاحب نظران در زمینه روشهای آموزش و پرورش خلاقیت نظریاتی را ابراز کرده اند که به عنوان نمونه از تورنس دانشمند معروف در ارتباط با خلاقیت نام می بریم. او جهت رشد و پرورش خلاقیت توصیه هایی را به والدین و مربیان می نماید تا از این طریق بتوان زمینه را برای بروز خلاقیت آماده نمود. این موارد شامل:
1. تجسم قوی
 
توانایی تصور و تجسم اشیاء مفاهیم و فرایندها امکان بروز خلاقیت را بیشتر می کند. بهتر است تصویرها زنده، متنوع، روشن و قوی باشند. تحریک کنجکاوی، انواع بازی های فکری، نقاشی، تجسم آنچه بیان یا خوانده می شود و دستکاری تصاویر روش های مفیدی برای این مهارت می باشد.
2. درک مطلب
 
در این زمینه بایستی مطلب اصلی فهمیده شود و موارد غیر اساسی و بی مورد را کنار گذاشت. جهت آموزش این مهارت به عنوان نمونه می توان داستانی را برای کودکان خواند و از آن ها خواست تا اصل مطلب را به تصویر بکشند و یا آن را به شعر در آورند و یا خلاصه نمایند. هر چه مطلب ساده و روشن باشد دریافت اصل مطلب راحت تر است.
3. توجه به عواطف
 
در نظر گرفتن احساسات و عواطف نقش بسزایی در رشد و یا عدم رشد خلاقیت دارد. عواطف می تواند باعث شور و شوق بشود و یا در جنبه منفی عامل بازدارنده باشد.
4. قدرت تخیّل
 
در این روش فرد خود را جای چیز دیگر قرار می دهد. روش های پرورش تخیل بسیار متنوع است، مثل خواندن و نوشتن داستان های تخیلی - علمی و غیره. بسیاری از اختراعات و ابداعات، نتیجه قدرت تخیل افراد است.
5. ابتکار
 
در این روش باید از فرد خواست تفکر عادی و آنچه را که عادت کرده است کنار بگذارد و به تفکر غیر معمولی توجه نماید. او نباید از این که تفکری متفاوت با دیگران دارد اضطراب داشته باشد.
6. توانایی درونی
 
رشد و پرورش تجسم مسائل پنهانی و درونی می تواند نقش مؤثری در خلاقیت داشه باشد. تمرکز، دقت و توجه به مسائل درونی فرآیند خلاقیت را تسهیل می نماید.
7. بررسی راه های متفاوت
 
والدین و مربیان باید از کودکان بخواهند راه حل های مختلفی را برای حل مسائل در نظر گیرند. یافتن راه حل های متفاوت و دوری از انتقاد نسبت به ایده ها و عدم محدودیت در ارائه اندیشه ها زمینه را برای خلاقیت مهیا می نماید.
8. شوخ طبعی
 
از ویژگی های افراد خلاق، شوخ طبعی است. شوخ طبعی به این معنی است که فرد مسائل بی ربط و نامناسب را که بر خلاف آداب معمول است به هم مربوط می سازد. بنابراین بایستی آن را تقویت نمود و خندیدن مجاز باشد و آن را تأیید نمود.
9. زود قضاوت نکردن
 
باید به کودکان آموزش داد که از قضاوت عجولانه بدون تفکر و پیشداوری و تعصب خودداری نمایند و در داوری تفکر و استدلال را مدنظر قرار دهند.
10. نگاهی دوباره
 
از مسائل مهم خلاقیت، داشتن نگرشی متفاوت است. فرد خلاق به دنبال جنبه های جدیدی است. تغییر نقش، از روش های مؤثر در خلاقیت است، مثلاً جابه جایی نقش ها مانند معلم، دانش آموز، والدین، کودک می تواند نقش ها را تغییر داده و اندیشه های جدیدی به وجود آورد.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه