یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۵۶ ۳۴
طبقه بندی: مقالات
چچ
2YXYrdmK2Lcg2K7ZhNin2ZHZgtmQINiu2KfZhtmI2KfYr9mHIC0g2b7Yp9mK2Ycg2YfYp9mKINm+2YjZitin2YrZig==

محیط خلاّقِ خانواده - پایه های پویایی

زمینه هایی خلاقیت زا و شکوفاگرانه؛ زمینه هایی همچون احترام زیاد، آزادی عمل برای کشف جهان اطراف، آزادی برای تصمیم گیری، استقلال عمل، وجود یک ارتباط مثبت بدون وابستگی زیاد والدین و کودک، وجود یک فضای آزاد و غیر مستبدانه، عدم نگرانی و دغدغه مداوم والدین نسبت به کودک و... .

در تحقیقات متعددی ثابت شده است که رفتار و نگرش والدین و کمیّت و کیفیت علاقه های آنها و نحوه تعامل آنان با فرزندانشان در رشد و نویسنده شدن از «فکر» شروع می شود و این فکر با «خواستن» گسترش می یابد و هسته اولیه خواستن، در خانواده شکل می گیرد
 
توانایی فرزندان مؤثر است و دریافته اند که بچه ها و بزرگسالانی که در ریاضیات و علوم سرآمد هستند و از نبوغ برخوردارند، زمینه متفاوتی نسبت به سایر افراد داشته اند؛ زمینه هایی خلاقیت زا و شکوفاگرانه؛ زمینه هایی همچون احترام زیاد، آزادی عمل برای کشف جهان اطراف، آزادی برای تصمیم گیری، استقلال عمل، وجود یک ارتباط مثبت بدون وابستگی زیاد والدین و کودک، وجود یک فضای آزاد و غیر مستبدانه، عدم نگرانی و دغدغه مداوم والدین نسبت به کودک و... . به اعتقاد محققین، وجود این ویژگیها در ارتباط والدین و کودک، باعث می شود که کودک در آینده، فرد خلّاقی شود و پایه های پویایی او پی ریزی شود.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه