شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۶ ۶۱
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KfZhtmI2KfYuSDYp9iz2KrYsdin2KramNmKINmH2Kcg2K/YsSDZhdiv2YrYsdmK2Kog2K/Yp9mG2LQ=

انواع استراتژی ها در مدیریت دانش

دانش با افرادی که در توسعه آن نقش داشته اند گره خورده است و افراد در ارتباط با یکدیگر از آن اطلاعات نیز سهم می برند

صاحبنظران، یک روش متحدالشکل را برای مدیریت دانش تعقیب نمی نمایند، بلکه از دو استراتژی متفاوت در این زمینه بهره می گیرند که عبارت است از:
 
الف) استراتژی کدگذاری(16): در این استراتژی که بر شیوه کامپیوتری تمرکز دارد، دانش در پایگاه اطلاعاتی ذخیره و به رمز تبدیل می گردد، تا افراد سازمان بتوانند در زمان نیاز به سرعت به این اطلاعات دسترسی یابند و آن را مورد استفاده قرار دهند. این روش به افراد مختلف امکان می دهد بدون ارتباط مستقیم با افرادی که به طور بنیادی در توسعه دانش مورد نظر نقش داشته اند، اطلاعات کدگذاری شده را جستجو و بازیافت نمایند. استراتژی کدگذاری امکان دستیابی و استفاده مجدد از دانش را افزایش می دهد و بدین سان موجبات رشد سازمان را فراهم می کند. این استراتژی قادر است از طریق استفاده مجدد از دانش کدگذاری شده، ابزاری برای سیستمهای اطلاعاتی ارائه دهد که ضمن داشتن اعتبار، از کیفیت و سرعت بالایی نیز برخوردار باشد. در روش انتقال اطلاعات، یک سیستم مستند الکترونیکی که قادر به کدگذاری، ذخیره سازی و انتشار اطلاعات بوده و امکان استفاده مجدد از دانش را فراهم آورد بوجود می آید. در این استراتژی سرمایه گذاریهای کلان در تکنولوژی دانش که هدف از آن ایجاد ارتباط میان افراد با دانش کدگذاری شده است، صورت می پذیرد. آموزش افراد به شیوه یادگیری، از راه دور، به وسیله کامپیوتر انجام می پذیرد و پاداش آنها نیز، براساس نقشی که در پایگاه اطلاعاتی داشته اند، به آنها پرداخت می گردد.
 
ب) استراتژی شخصی سازی(17): در این استراتژی، به جای موضوعات دانش در پایگاه اطلاعاتی، بر گفتگوی میان افراد تأکید می گردد. دانشی که کدگذاری نشده و یا احتمال کدگذاری آن وجود ندارد، در جلسات طوفان فکری و مکالمات فرد با فرد، بین افراد ردوبدل می گردد. در استراتژی شخصی سازی، متخصصان به طور دسته جمعی از طریق برگشت به مشکل و مورد توجه قرار دادن آن به منظور یافتن راه حل، بینش عمیقتری را نسبت به مشکل بدست می آورند. به طور خلاصه می توان گفت که در این استراتژی، دانش با افرادی که در توسعه آن نقش داشته اند گره خورده است و افراد در ارتباط با یکدیگر از آن اطلاعات نیز سهم می برند. این استراتژی قادر است با ردوبدل کردن تجربیات بین افراد، برای مشکلات مهم استراتژیک، پیشنهادات و راه حلهای خلاقانه ای که مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند، ارائه نماید. در این استراتژی، بیشترین سرمایه گذاری بر روی راه حلهایی انجام می گیرد که قادر است با کمترین هزینه یک مشکل خاص را حل نمایند. در روش شخص، توسعه شبکه های ارتباطی برای ایجاد ارتباط بین افراد به گونه ای است که آنها بتوانند با یکدیگر تبادل دانش پنهان نمایند. در این شیوه افرادی به استخدام درمی آیند که قادر به حل مشکلات بوده و توان مقابله با شرایط ابهام آور را دارا باشند. آموزش آنها از طریق مکالمات فرد با فرد صورت می پذیرد و پاداش به افرادی تعلق می گیرد که قادر باشند در دانش یکدیگر سهیم شوند.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه