پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۲۸ ۴۵
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KfZhtiv2YrYtNmHINiu2YTYp9mR2YIgKNiq2LHYqNmK2Kog2YHZg9ixINmIINin2YbYr9mK2LTZhyDYp9iyINiv2YrYr9qv2KfZhyDZhtmH2Kwg2KfZhNio2YTYp9i62Ycp

اندیشه خلاّق (تربیت فکر و اندیشه از دیدگاه نهج البلاغه)

آن تفکری می تواند خلاق و سازنده باشد که مشکل ترین مسأله انسان را که برای او عارض می شود، حل کند و راه حل نشان دهد.

انواع تفکّر
 
ممکن است تفکر و اندیشیدن در زندگی آدمی به چند صورت تحقق پذیرد:
 
1. یک نوع تفکر ساده و ساده انگارانه که صاحب اندیشه، خود را با افکار مالیخولیائی، دور از واقع انگارد و از کاهی، کوهی سازد که مثلاً فردی عادی، خود را دانشمندی بزرگ تصور نماید که خیالی بیش نیست.
 
2. نوع دیگر، تفکر و اندیشیدن، تفکر کاربردی است که صاحب اندیشه را تنها در حل مسائل و مشکلات روزمره کمک نماید.
 
3. نوع سوم تفکری است توجیه گرانه که آدمی خود را در برابر کارهای انفعالی و احیانا تجاوزکارانه خود، توجیه نماید و به تعبیر قرآن کریم، با عذر تراشی وجدان خود را کلاه گذاشته و قانع سازد.
 
«إنّ الإنسانَ عَلی نَفْسِهِ بَصیِرَهٌ وَ لَوْ أَلْقی مَعاذِیرَهُ».
 
4. و نوع چهارم، تفکر خلاق و تولید کننده ای است که هدفش حل مشکلات بزرگ و پیچیده می باشد و چنین اندیشه هائی است که به ابتکار و تحول می انجامد!
 
البته طبیعی است که تحول ملتها و تحول جامعه ها، تنها در پرتو چنین اندیشه های خلاق و آفریننده، تضمین شده است و رمز تکامل بشری و تحول اجتماعی همین بوده است و بس.
 
تحلیل اندیشه خلاّق
 
طبیعی است، آن تفکری می تواند خلاق و سازنده باشد که مشکل ترین مسأله انسان را که برای او عارض می شود، حل کند و راه حل نشان دهد.
 
و دقیقا این نوع تفکر است که مورد عنایت مربیان و روانشناسان قرار گرفته است و از این نظر مورد توجه و عنایت امام علی علیه السلام هم می باشد.
 

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه