چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۲۱:۱۵ ۴۳
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KrYudix2YrZgSDZiCDZhdmC2KfZitiz2KrZhyDYqtmD2YbZitmDINmH2KfZiiDYrdmEINmF2LPYo9mE2Yc=

تعریف و مقایسته تکنیک های حل مسأله

خلاقیت یک فعالیت پویا است که ضمیر خود آگاه و نیمه خود آگاه را در بر می گیرد در واقع خلاقیت تمامی ذهن را در بر می گیرد.

 قبل از آنکه پیشتر رویم، بهتر است در مورد استفاده دقیق از لغات و درک مفاهیم و اصطلاحات کلیدی که در موضوع حل خلاقانه مسأله مورد استفاده قرار می گیرند، اطمینان حاصل نماییم. به ویژه باید بدانیم که خلاقیت چیست و منظور ما از لغت «مسأله» چه می باشد و تفاوت حل خلاقانه مسأله با روش های متداول و معمول چیست؟
خلاقیت چیست؟
 
می توانیم از جنبه های مختلف به خلاقیت بنگریم. آیا عاملی در محیط وجود دارد که خلاقیت را ترغیب کند؟ آیا مجموع تمامی جریانات درونی ذهن است که خلاقیت را می سازد؟ و یا اینکه، خلاقیت نیازمند یک بازدهی عینی است، مانند تولید یک محصول یا ارایه یک برنامه اجرایی؟ ما معتقدیم که هر سه مفهوم در خلاقیت وجود دارند.
خلاقیت،
 
بازی با تخیل و امکانات است که در حین تعامل با عقاید، افراد و محیط، منجر به ارتباطات و نتایج جدید و معنادار می شود.
 
خلاقیت یک فعالیت پویا است که ضمیر خود آگاه و نیمه خود آگاه را در بر می گیرد در واقع خلاقیت تمامی ذهن را در بر می گیرد. ندهرمان نویسنده کتاب «ذهن خلاق» در تعریف خلاقیت چنین می نویسد:
 
به نظر من خلاقیت از نظر کلی شامل پدید آوردن یک ایده و اظهار کردن آن می باشد. که نتیجه آن وقوع یک پدیده است. به منظور تحکیم قدرت خلاقیت می باید فکر یا ایده را به صورتی به کار گرفت که تجربه از یک سو و واکنش خود شخص و سایرین از سوی دیگر باعث تقویت عملکرد شوند. با تشویق فعالیت های خلاقانه، میزان خلاقیت در فرد افزایش می یابد.
 
هنگامی که یک فرد خلاق بطور گسترده به مورد اجرا گذاشته می شود، بطوریکه باعث یک تحول دایمی شود، می توان گفت که نوآوری بوقوع پیوسته است. اگر در زمینه تکنولوژی به بررسی سیر نوآوری در هزار سال اخیر بپردازیم، در کمال شگفتی در می یابیم که نوآوری و خلاقیت در یک سرزمین باعث شکوفایی نوآوری و خلاقیت در فرهنگی دور دست شده است. خلاقیت به ندرت در انزوا رخ می دهد، زیرا نیازمند ذهن، افکار و اختراعات سایر مردم است.
 
از منظر کلی، خلاقیت در کیفیت راه حل هایی که ضمن حل مسأله به آنها دست می یابیم بروز می کند.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه