چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۲۱:۱۲ ۴۲
طبقه بندی: مقالات
چچ
2KjYpyDYqtmB2YPYsSDYrtmE2KfZgiDZhdmKINiq2YjYp9mGINiy2YbYr9qv2Yog2YXZhtit2LXYsSDYqNmHINmB2LHYryDYr9in2LTYqi4=

با تفکر خلاق می توان زندگی منحصر به فرد داشت.

مهارت های تفکر خلاقانه به افراد این امکان را می دهد که علاوه بر قبول تغییرات خود را با آن وفق دهند.

 اگر ما در پی یافتن راه حل های مناسب بسیاری از مشکلات فرهنگی، فنی، بومی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی دنیای صنعتی و رو به رشد خود هستیم نیاز به متفکران خلاق داریم. با بهره جستن از تفکر خلاق و قابل انعطاف، رهبران و اکثر افرادی که با یکدیگر مشغول به فعالیت هستند، می توانند برای حل چنین مسایلی به راهکارهای نوین دست یابند. مهارت های تفکر خلاقانه به افراد این امکان را می دهد که علاوه بر قبول تغییرات خود را با آن وفق دهند.
 
آینده دنیا بستگی به جوان امروز ندارد، بلکه بستگی به خلاقیت امروز دارد.

نوع:
منبع درج : پایگاه اطلاع رسانی حوزه